Ferjeavløysingsmidlane som krympa – fastlandssamband for Lerøy og Bjelkarøy avlyst

Utsiktene til 600 millionar statlege kroner i ferjeavløysingsmidlar til fastlandssamband for bebuarane på Lerøy og Bjelkarøy har i løpet av fire år kokt ned til 36 millionar.
Continue reading «Ferjeavløysingsmidlane som krympa – fastlandssamband for Lerøy og Bjelkarøy avlyst»

Overraska over departementsvedtak

Det skjer svært sjeldan at eit departement overprøver lokale prioriteringar. Varaordførar Tom Georg Indrevik er overraska over Kommunal- og moderniseringsdepartementet si avgjerd om å omregulera to bustadtomtar på Brattholmen til friområde. Continue reading «Overraska over departementsvedtak»