-Her må Riksantikvaren koma på banen!

Seks meter høge usikra murar gjer det utrygt å ferdast på demninga i Storavatnet i Knarrevik. Ingen vil ta ansvar for vedlikehaldet av anlegget, og NVE krev det historiske industrireisingsmonumentet rive. Continue reading «-Her må Riksantikvaren koma på banen!»

Investerer 150 millioner i Knarrevik

Norsk Gjenvinning sine planar for avfallshandteringa i Knarrevik har fått Sigba Eiendom til å ta fram sjekkheftet. 150 millionar kroner planlegg dei å investera dei komande tre – fire åra for å rusta opp tomten til den tidlegare sildoljefabrikken. Continue reading «Investerer 150 millioner i Knarrevik»

– Planpolitikarane vart sette på sidelina

- Veldig trist, seier planpolitikar Svein Magne Lie (Ap) om rivinga av den historiske villaen i heimbygda Knarrevik.
– Veldig trist, seier planpolitikar Svein Magne Lie (Ap) om rivinga av den historiske villaen i heimbygda Knarrevik.

Planane for Mustadhagen og industriområdet i Knarrevik vart behandla administrativt. Politikarane visse ikkje kva som føregjekk. Saka er så stor at ho istaden burde ha vore drøfta i Komite for plan og utvikling, seier planpolitikar Svein Magne Lie (Ap). Les meir