Har gått glipp av mange millionar

Verksemder og offentlege institusjonar i ”oljekommunane” vest for Bergen har i liten grad fått augo opp for at Enova kan gje vesentlege tilskot til energieffektiviserande tiltak. Minst medvitne om tilskotsmidlane er dei i Askøy. Continue reading «Har gått glipp av mange millionar»

Klimatiltak: Fjellsokningane må byrja med oss sjølv

Behovet for å redusera den globale oppvarminga kan få uventa utslag. Kan Fjell verta ein nasjonal spydspiss når det gjeld klimatiltak? Continue reading «Klimatiltak: Fjellsokningane må byrja med oss sjølv»