Klimatiltak: Fjellsokningane må byrja med oss sjølv

Behovet for å redusera den globale oppvarminga kan få uventa utslag. Kan Fjell verta ein nasjonal spydspiss når det gjeld klimatiltak? Continue reading «Klimatiltak: Fjellsokningane må byrja med oss sjølv»

Klimatilpassing ikkje nok – på tide å tenkja førebygging

Sluttrekninga for flaumveret her på Vestlandet dei siste dagane vil enda på fleire 100 millionar kroner. No som vi har fått ein forsmak på kva naturkatastrofar klimaendringane kan føra seg, her i «trygge» Norge, bør vi spørja korvidt klimatilpassingspolitikken som Erna og Siv legg opp til er rett medisin. Internasjonale ekspertar har konkludert med at det vil vera rimelegare å førebyggja klimaendringar enn å berre å tilpassa oss til dei. Continue reading «Klimatilpassing ikkje nok – på tide å tenkja førebygging»