Fire scenarier for kommunal digitalisering

Å slå saman dei mange ulike dataløysingane i Fjell, Sund og Øygarden vert ei av dei aller mest krevjande oppgåvene i samband med kommunesamanslåinga. IT-sjef Kjell Fyllingen i Fjell har skissert fire scenarier for kor ambisiøs den felles digitaliseringa kan verta. Continue reading «Fire scenarier for kommunal digitalisering»