Gjestekommentar: Skuffa over strilakarane

At menn saboterer likestilling varslar dårleg for framtida til strilane, skriv Symphorien Pombe. Han er skuffa over den rådande mentaliteten hos fleirtalet av strilakarane.
Continue reading «Gjestekommentar: Skuffa over strilakarane»

Ferjeavløysingsmidlane som krympa – fastlandssamband for Lerøy og Bjelkarøy avlyst

Utsiktene til 600 millionar statlege kroner i ferjeavløysingsmidlar til fastlandssamband for bebuarane på Lerøy og Bjelkarøy har i løpet av fire år kokt ned til 36 millionar.
Continue reading «Ferjeavløysingsmidlane som krympa – fastlandssamband for Lerøy og Bjelkarøy avlyst»

– Vi bør snakka opp samarbeida våre

Kari-Anne Landro
– Sund har ikkje avskrive noko alternativ for kven vi bør samarbeida med, sa ordførar Kari-Anne Landro (H) då formannskapet diskuterte kommunestrukturen tirsdag denne veka.

Formannskapet i Sund er positive til ei kommunesamanslåing. Kven kommunen til sjuande og sist vel å samarbeida med, er dei likevel langt frå samde om. Uansett fryktar dei at Sund vil verta ein lillebror i ein samanslegen kommune. Continue reading «– Vi bør snakka opp samarbeida våre»