Fryktar å verta dobbelt snytt av Fjell kommune

Innbyggjarane på Kallestad og Kallestadvik fryktar dei er i ferd med å verta dobbelt snytte av FjellVar og Fjell kommune. Steinen som kunne ha blitt nytta til å laga gang- og sykkelsti langsmed den smale bygdevegen, har i staden blitt dumpa i ei myr. Continue reading «Fryktar å verta dobbelt snytt av Fjell kommune»

Får rekninga for at fjellsokningane skal få reint drikkevatn

Eit titals huseigarar på Kallestad og Kallestadvik meinar det er feil at det er dei som skal betala rekninga for at samtlege innbyggjarar i Fjell skal kunna nyta godt av reint drikkevatn. Continue reading «Får rekninga for at fjellsokningane skal få reint drikkevatn»

Føreslår å heva tilkoplingskostnadane med 275 prosent

Berre dersom dei private kostnadane ved tilkopling av eldre bustadar til FjellVar sitt offentlege leidningsnett vert høgare enn 300.000 kroner, skal Fjell kommune kunna vurdera andre løysingar. Vurderinga skal vera individuell. Continue reading «Føreslår å heva tilkoplingskostnadane med 275 prosent»