Askøy kommune frigjev sentral Jensen-dokumentasjon

Ryktene, lekkasjane og hemmelegheitskremmeriet kring innkjøpa til teknisk avdeling vart for mykje for Askøy kommune. Etter påtrykk frå mellom anna nettavisa Tunnelsyn frigjev kommunen sentrale delar av Jann Atle Jensen sin dokumentasjon som til no har vore hemmelegstempla. Continue reading «Askøy kommune frigjev sentral Jensen-dokumentasjon»

Jensen sine spørsmål ikkje med på kommunen sitt Facebookopptak

Kan ein folkevald få så sterkt engasjement i politiske saker han sjølv tek opp at han bør erklærast inhabil? Kan ordførar nekta han å stilla spørsmål i saka? Continue reading «Jensen sine spørsmål ikkje med på kommunen sitt Facebookopptak»

Eigedomssalet til Isbjørn Is skal vurderast eksternt

Det skal gjerast ei ekstern juridisk vurdering av Askøy kommune sitt eigedomssal til Isbjørn IS AS. Varslaren Jann Atle Jensen (Demokratane) er likevel ikkje nøgd med handteringa i formannskapet. Continue reading «Eigedomssalet til Isbjørn Is skal vurderast eksternt»

Forsvarar Isbjørn Is-salet, sender saka til formannskapet

Avtalen med Isbjørn Is AS seier ingenting om kva som skjer dersom verksemda ikkje kjøper bygget tilbake innan 10-årsfreisten, hevdar ordførar Terje Mathiassen i Askøy. Kommunestyret visste ikkje kva dei skulle tru, og ba om å få ei sak i formannskapet. Continue reading «Forsvarar Isbjørn Is-salet, sender saka til formannskapet»

– Eigedomshandel var ulovleg næringsstøtte

Askøy kommune sitt sal av ein eigedom på Follese til underpris til Isbjørn IS AS kan oppfattast som ulovleg næringstøtte og eit brot på EØS-reglane. Continue reading «– Eigedomshandel var ulovleg næringsstøtte»

Krev kommunal eigedomshandel kjend ugyldig

Askøy kommune har seld ein kommunal eigedom med ein marknadsverdi tilsvarande over 5 millionar kroner for ein tidel av prisen. Torsdag vil kommunestyrerepresentanten Jann Atle Jensen (Demokratane) ta opp eigedomshandelen som ei varslingssak i kommunestyret. Continue reading «Krev kommunal eigedomshandel kjend ugyldig»