-Her må Riksantikvaren koma på banen!

Seks meter høge usikra murar gjer det utrygt å ferdast på demninga i Storavatnet i Knarrevik. Ingen vil ta ansvar for vedlikehaldet av anlegget, og NVE krev det historiske industrireisingsmonumentet rive. Continue reading «-Her må Riksantikvaren koma på banen!»

Bygdelistene valvinnar i Øygarden og Askøy

Børge Haugetun (TVØ) i Øygarden og Bård Espelid (Askøylisten) er dei desiderte valvinnarane med størst framgang i sine kommunar litt før kl. 23 valkvelden. Continue reading «Bygdelistene valvinnar i Øygarden og Askøy»

Kasteballar i politikken

Småbåteigarane på innsida av Fjell har blitt redusert til kasteballar i politikken. Kommunestyret vedtok i dag å ignorera pålegget frå Kystverket om å realitetsbehandla klagene frå Brukarane av Straumsundet, Fjell Båtlag og Bildøy Hyttelag om redusert tryggleik som følgje av fyllinga i Straumsundet. Continue reading «Kasteballar i politikken»

Trafikal skallebank på Straume

Trafikken inn og ut av Straume sentrum vert så stor når det nye Sotra-sambandet står ferdig at ein ikkje kan la alle bilane køyra om Arefjord – Storskaret til det underjordiske parkeringsanlegget. Ein bør vurdera å opna for at trafikk frå vest kan følgja lokalvegen frå Bildøy og køyra direkte gjennom senterområdet. Når kjem det glupe tankar om å la lokaltrafikken gjennom senterområdet gå under jorda? Continue reading «Trafikal skallebank på Straume»

Dette stod på lappen

Denne innstillinga hadde medlemmane i formannskapet problemar med å forstå
Denne innstillinga hadde medlemmane i formannskapet problemar med å forstå

Ordførar Eli Berland (H) villeia formannskapet, og Marianne Bjorøy og Rannveig Frøiland (Ap) stemte for noko dei sa dei ikkje forstod, då søknaden om enno eitt løyve til fyllinga i Straumsundet i henhald til Hamne- og farvasslova vart behandla. Continue reading «Dette stod på lappen»

Kva har du å skjula, Jan?

Ei endeleg løysing på konflikten mellom båtfolk og utbyggjarar i Straumsundet er skyvd ut i det blå etter Jan Utkilen sitt forslaget til kommunestyret om å utsetja saka. Skal innbyggjarane oppfatta dette som eit forsøk på aktiv dødshjelp frå ein politikar som i det sivile representerer ei yrkesgruppa som ikkje er uvant med å gravleggja tabbane sine? Continue reading «Kva har du å skjula, Jan?»