Jensen sine spørsmål ikkje med på kommunen sitt Facebookopptak

Kan ein folkevald få så sterkt engasjement i politiske saker han sjølv tek opp at han bør erklærast inhabil? Kan ordførar nekta han å stilla spørsmål i saka? Continue reading «Jensen sine spørsmål ikkje med på kommunen sitt Facebookopptak»

– Det er no forhandlingane byrjar

Samordninga av lønsnivået for tilsette innan helse og omsorg i Fjell, Sund og Øygarden vil verta ei stor utfordring for forhandlingsutvalet i innspurten fram mot 20. juni, fryktar Brith Ediassen (V) i Fjell. Continue reading «– Det er no forhandlingane byrjar»