Uroleg for det politiske sjølvstyret

Organisasjonsstrukturen med fire hovudutval er sjølve grunnfjellet i Intensjonsavtalen for nye Øygarden. Daniel Victor Sandvik (FrP) kan ikkje forstå at nokon i det heile kan vurdera å halvera talet på hovudutval. Continue reading «Uroleg for det politiske sjølvstyret»

Gjestekommentar: Fellesnemnda går ut over mandatet sitt

Kommunestyra i Fjell, Sund og Øygarden har ikkje gjeve Fellesnemnda mandat/fullmakt til å utgreia tilhøve/saker som allereie er vedteke og nedfelt i intensjonsavtalen. Skal talet på hovudutval endrast, må intensjonsavtalen reforhandlast, noko som skapar ein uhaldbar situasjon. Continue reading «Gjestekommentar: Fellesnemnda går ut over mandatet sitt»