Skulane må ta støyten

Skulane ligg lettast til for kutt når Øygarden må kutta 20 millionar kroner i dei årlege driftsutgiftene fram mot 2020. Dei siste åtte millionane er vanskelege å finna, trass i at rådmannen har kartlagt kvar meirforbruket ligg. Continue reading «Skulane må ta støyten»