Slik lukkast du med innovasjon

Innovasjon skjer ikkje automatisk, men korleis kan ei verksemd leggja til rette for å skapa innovative idear? Spørsmålet opptok Ingunn Johanne Ness så sterkt at ho like godt tok doktorgrad på emnet. Continue reading «Slik lukkast du med innovasjon»

Infrastruktur for førarlause bilar

Eit informasjonsnettverk for førarlause bilar kan verta neste steg i avtalen Decca Technology AS har med Fjell, Sund og Øygarden kommunar om utvikling av smarte veilys. Continue reading «Infrastruktur for førarlause bilar»

Klima-quizz frå Bergen Næringsråd

Sjå godt på dette biletet – les deretter Bergen Næringsråd sitt dagsferske ”Veikart for grønn næringstransport i Bergensområdet”. Kva er det som finst i rikeleg monn på biletet, men som rapporten fullstendig overser? Continue reading «Klima-quizz frå Bergen Næringsråd»

Investerte 65 millionar i forsking og utvikling

Oljeserviceselskapet Enhanced Drilling AS på Straume har utvikla ei løysing som gjer det einkelt å kontrollera trykket i boreholet. Oljeselskapa sparar millionar av dollar, samstundes vert det mogeleg å henta ut olje frå ”vanskelege” felt. Continue reading «Investerte 65 millionar i forsking og utvikling»