Etterlysing: Digitale hovud

Abeidsmarknaden i Bergensområdet vert stadig meir spesialisert. Er du ekspert på kunstig intelligens? I så fall kan du velja og vraka i jobbtilbod nett no. Continue reading «Etterlysing: Digitale hovud»

Teknologioverføring i praksis

Teknologioverføring frå olje- og gassindustrien er ikkje lenger berre festtalar. Administrerande direktør Karl Eirik Schjøtt-Pedersen i Norsk olje og gass la i dag fram andre rapporten med eksempel på teknologioverføring i praksis. Continue reading «Teknologioverføring i praksis»

Sjøfartsdirektøren varslar trongare tider for norske sjøfolk

Behovet for redningskapasitet ombord på eit skip vil vera avgjerande for i kor stor grad norske sjøfolk må vika plass for moderne teknologi. Continue reading «Sjøfartsdirektøren varslar trongare tider for norske sjøfolk»

Slaktefartøy får Enova-støtte

Sekkingstadfamilien tek grep for å korta inn oppdrettslaksen si ferd frå merd til marknad. Eit spesiallaga slaktefartøy vil kunna kutta transporttida med to døgn. Samstundes kan inntil 7.000 vogntog forsvinna frå norske vegar. Continue reading «Slaktefartøy får Enova-støtte»

Vekas sitat: Miles-sjefen stadig meir skeptisk til strategiar

Det virker stadig mindre hensiktsmessig å legge langtidsplaner og strategier. Mer enn noen gang handler det om å agere raskt på forretningsmuligheter som oppstår i det daglige.

Tom Georg Olsen, Konserntenar i Miles AS, til nettstaden InnoMag.no. Miles er kåra til ein av Norges 25 mest innovative verksemder for andre året på rad.

Tom Georg Olsen kallar seg Konserntenar, ikkje Dagleg leiar, i IT-verksemda Miles AS. Han vert stadig meir skeptisk til langtidsplanar. Sidan innovasjon i hans eigen bransje i aukande grad vert utløyst av nye og etablerte aktører fra helt andre bransjer, ser han ein fare i å ikkje tenkja breidt nok. Foto: InnoMag.

Du kan lesa heile intervjuet her

Etterlyser kassaapparata i Vestlandsnaturen

Vi vestlendingar sit på ein stor, og nærast uutnytta ressurs. Den urørte Vestlandsnaturen spelar hovudrolla i Visit Norway sin nye video som skal marknadsføra Norge i utlandet. Continue reading «Etterlyser kassaapparata i Vestlandsnaturen»