Bustadstiftinga klarar ikkje dekka behovet

Ketil Strand
Dagleg leiar Ketil Strand i Fjell Bustadstifting konkurrerer om dei kommunale tomtane.

Fjell kommune sitt vedtak om å ta mot 116 flyktningar i år og neste år representerer ei ekstra utfordring for Fjell Bustadstifiting. Med 80 søkjarar til 21 nye kommunale utleigebustadar i år, er Bustadstiftinga langt frå å dekka behovet som det er. Dagleg leiar Ketil Strand ønskjer private aktørar velkomne i marknaden. Les meir

Rådmannen vil kjøpa i Straumehagen – utan anbod

Utbyggjarane har lenge slite med å få seld husværa i den planlagte blokka Straumehagen. No føreslår rådmannen å strekkja ut ei hjelpande hand til Sartor Holding, OBOS og Veidekke. Kjøpet fell utanfor kravet om anbod på offentlege innkjøp, hevdar rådmannen.

Continue reading «Rådmannen vil kjøpa i Straumehagen – utan anbod»