Interessekonflikter i kystsona

Miljøvernaktivisten Kenneth Bruvik skal koma med skråblikk på interessekonfliktane og planleggjarane sine mange utfordringar i sjø- og strandsona under den årlege plankonferansen i Hordaland. Continue reading «Interessekonflikter i kystsona»

Kommentar: Det mest misbrukte ordet

Planleggjarane ser ikkje at innbyggjarar, tilflyttarar, politikarar, grunneigarar, utbyggjarar og dei sjølv vil ha svært ulike oppfatningar av kva som må til for å gjera ein stad som Straume ”attraktiv”. Continue reading «Kommentar: Det mest misbrukte ordet»

Statens vegvesen i tåka om finansieringa av Sotrasambandet

Statens vegvesen si planlagte orientering for fylkesutvalet for miljø og samferdsel om innhaldet i NTP vart utsett, «til vi veit meir». Continue reading «Statens vegvesen i tåka om finansieringa av Sotrasambandet»

Gjestekommentar: Kan en mindre arrogant fylkesdirektør for samferdsel føre til redusert luftforurensing?

I vinter har vi vært plaget med mye luftfor-urensing, og det har vært mange forslag til løsninger. Dristige forslag som rushtidsavgift og kjøreforbud på enkelte dager er blitt innført. Continue reading «Gjestekommentar: Kan en mindre arrogant fylkesdirektør for samferdsel føre til redusert luftforurensing?»