Har sikra vegen på Geitanger

Dei fire fastbuande på den vesle øya Geitanger i Hjeltefjorden kan omsider vera trygge på at den kommunale vegen ikkje risikerer å verta skylt på sjøen under første vinterstorm.
Continue reading «Har sikra vegen på Geitanger»

Stein, stein, stein…

I Straumsundet valde spreng-og-lag-by-utbyggjarane einklaste løysinga. Hans løysing er blitt samfunnet sitt miljøproblem
I Straumsundet valde spreng-og-lag-by-utbyggjaren einklaste løysinga. Hans løysing er blitt samfunnet sitt miljøproblem

Spreng-og-lag-by-prosjekta er i ferd med å møta si miljømessige grense. Vi kan ikkje lenger halda fram med å sprengja vekk det eineståande, kulturhistoriske kystlandskapet og fylla massane som vert til overs i næraste fjord. Om vi reduserer avhengigheten av bilen, kan Sjøvegen vera løysinga. Continue reading «Stein, stein, stein…»

Ber sjøfartsdirektøren vurdera tryggleiken i Straumsundet

Innbyggjarinitiativet BevarStraume har sendt skriv til sjøfartsdirektøren med oppmoding om å foreta ei uavhengig vurdering av tryggleiken til sjøfarande i Straumsundet. Vurderinga bør skje ut frå kommunestyret sin eigengodkjente utbyggingsplan. Continue reading «Ber sjøfartsdirektøren vurdera tryggleiken i Straumsundet»