Tilset i Fjell – kuttar i Askøy

Det vert fleire hender, men likevel stadig færre årsverk innan helse- og omsorgstenestene i kommunane vest for Bergen. Askøy og Sund er mellom dei kommunane der utviklinga går i feil retning. Continue reading «Tilset i Fjell – kuttar i Askøy»

– Det er no forhandlingane byrjar

Samordninga av lønsnivået for tilsette innan helse og omsorg i Fjell, Sund og Øygarden vil verta ei stor utfordring for forhandlingsutvalet i innspurten fram mot 20. juni, fryktar Brith Ediassen (V) i Fjell. Continue reading «– Det er no forhandlingane byrjar»