-Det er vedtekne planar som bør vera grunnlag for godkjenning av nye tiltak

Gründarane bak Seafood Group satsar på uprøvd oppdrettsteknologi på land på Golta, men det er ikkje innvendingar mot teknologivalet som gjer at dei har møtt veggen i det offentlege byråkratiet.
Continue reading «-Det er vedtekne planar som bør vera grunnlag for godkjenning av nye tiltak»

Vil ha Stortinget til å endra reglane for ferjeavløysingsmidlar

Alle dei reelle kostnadane med ferjedrifta må inn i reknestykket når ferjeavløysingsmidlar for eit nytt fastlandsamband skal reknast ut.
Continue reading «Vil ha Stortinget til å endra reglane for ferjeavløysingsmidlar»

Nektar å gje slepp på draumen om fastlandssamband

Dei opplever Kommunaldepartementet si utrekning av ferjeavløysingsmidlar som absurd. Øybuane på Lerøy og Bjelkarøy nektar likevel å gje slepp på draumen om bru over til Hjellestad.
Continue reading «Nektar å gje slepp på draumen om fastlandssamband»

Ferjeavløysingsmidlane som krympa – fastlandssamband for Lerøy og Bjelkarøy avlyst

Utsiktene til 600 millionar statlege kroner i ferjeavløysingsmidlar til fastlandssamband for bebuarane på Lerøy og Bjelkarøy har i løpet av fire år kokt ned til 36 millionar.
Continue reading «Ferjeavløysingsmidlane som krympa – fastlandssamband for Lerøy og Bjelkarøy avlyst»

Enno fleire hindre for fastlandssamband til øybuarane på Lerøy og Bjelkarøy

Å få på plass dei 83 metrane med bru over Åleknappsundet frå Bjelkarøy til Hjellestad, er ei langt meir omfattande byråkratisk hinderløype enn stortingsrepresentant Helge Andre Njåstad har førespegla øybuane. Continue reading «Enno fleire hindre for fastlandssamband til øybuarane på Lerøy og Bjelkarøy»