Gjestekommentar: Store prisskilnadar på legemiddel

Koronakrisa har fått fleire av oss til å handle legemiddel på nett. Men er du klar over at det er store prisskilnader på eitt og same produkt hjå ulike utsalsstader?
Continue reading «Gjestekommentar: Store prisskilnadar på legemiddel»

Vill optimisme driv fortettinga på Straume

Kan Straume nokon gong få så mange tilbod at innbyggjarane ikkje lenger vil ha behov for å ta bussen til Byd’n?
Continue reading «Vill optimisme driv fortettinga på Straume»

Vernar om handelen i Straume sentrum

Straume Handelseiendom AS vert nøydd til å tenkja radikalt annleis om bruken av eigedomen i Smålonane, om politikarane i fylkesutvalet føl fylkesrådmannen si innstilling. Continue reading «Vernar om handelen i Straume sentrum»

Klar til å utfordra fylkesmannen

Forslaget til detaljreguleringsplan for handel langsmed høgspentlinja i Smålonane vert lagt fram for politisk behandling trass i motsegn frå både fylkesmannen og Hordland fylkeskommune. Continue reading «Klar til å utfordra fylkesmannen»