– Er eg habil?

Dagleg leiar, styremedlem og aksjonær Ernst Morten Einarsen i Sartor Storsenter AS og Sartor Holding AS tok sjølv opp spørsmålet om eigen habilitet då formannskapet i Fjell behandla saka om auke i eigedomsskatten for næring, verk og bruk i 2019. Continue reading «– Er eg habil?»

Komiteleiaren sitt bustadsal tema for Kontrollutvalet

Kontrollutvalet i Fjell skal vurdera dei juridiske sidene ved kjøpet av 18 utleigebustadar frå leiar Ernst Morten Einarsen (H) i Komite for drift og forvaltning. Continue reading «Komiteleiaren sitt bustadsal tema for Kontrollutvalet»

NRK-kritikk om dobbeltroller i Straumsundet

NRK_positiv_rgbNRK Hordaland tok i dag opp kritikken mot Sartorsjef Ernst Einarsen sine dobbeltroller i samband med den kontroversielle utbygginga i Straumsundet. Kva seier opposisjonen?

Continue reading «NRK-kritikk om dobbeltroller i Straumsundet»