Lang ventetid på spesialundervisning

Elevar med behov for tilpassa undervisning i Fjell risikerer å måtta venta i inntil to år frå skulen får mistanke om at noko er gale og til eleven får tilbod om eit relevant undervisningstilbod. Continue reading «Lang ventetid på spesialundervisning»

Askøy meir veldriven enn Fjell – størst forskjell i skulen

I Askøy får dei meir ut av budsjettkronene enn i Fjell, viser Regjeringa si effektivtetsmåling. Forskjellen er aukande. Continue reading «Askøy meir veldriven enn Fjell – størst forskjell i skulen»

– Fjell brukar 50 millionar for mykje på skule

– Fjell brukar 50 millionar kroner for mykje på skule, samanlikna med Askøy. hevdar Ernst Morten Einarsen (H), leiar for komite for drift. I Askøy gjekk desperate foreldre i vår til underskriftsaksjon i håp om å få fleire lærarar inn i klasseromma. Continue reading «– Fjell brukar 50 millionar for mykje på skule»