Tomtelevarandøren Fjell

Seljast det som seljast kan! Her i Høgre-kommunen Fjell skal vi tena pengar på alt! Om kommunen kan reduserast til ein leverandør av billig tomteland, så kan vi levera 10.000 mål. Vi planlegg ein ”transformasjon” utan tanke på langsiktig berekraft. Grunnlagt på kynisk, kommersiell utnytting og vekksprenging av det einaste som kan seiast å vera Sotra sitt unike kjenneteikn – kystlandskapet. Continue reading «Tomtelevarandøren Fjell»