Gjestekommentar: Ekerhovd og jakten på det ulovlige

Fjell kan ikke prioritere å slå ned på ulovlig bygging, varsler rådmannen. Politikerne er uenig, uttaler leder av Komite for plan og utvikling (KPU) Henning Ekerhovd i VN.

Av Øyvind Herland og Georg Indrevik, Roshjelp1.com

Når kommuneøkonomien «synes» å gå dårlig, så skal man jakte på noe eterisk. Noe som har vært jaktet på i flere år, uten at økonomisk vinning har holdt mål iht. til de tiltak Fjell Kommune med akkurat det som sosialistene her forfekter som en løsning?

Først må FK se sin mangel på kompetanse (gjelder kun byggesaksavdeling).

Deretter må en se på det politiske, både når det gjelder innsikt, forståelse og med en liten bit av kompetanse på hva de driver med og skal stå for som folkevalgte.

Leder av KPU nevner blant annet et eksempel: Å hindre at hytter ulovlig blir brukt som helårsbolig, og at dette er et prosjekt som Fjell Kommune har hatt gående. Dette prosjektet har kostet skattebetalerne masse penger. – Hvordan skal FK kunne hindre det? Dette står det klart om i Katekismen «Du skal hedre din mor og din far, så du får være lenge på landet» – Ingen bestemmer din fritid og hvor lenge du er på hytten.

Så vil jeg avslutte til den valgte KPU leder: Velkommen til gårsdagen. Hvis du får motbør av dine egne, er det forståelig, for forhistorien vil være traumatisk.
Det finnes i FK sitt arkiv, hvis ikke de også er borte, som enkelte av sakene som FK også tidvis har problemer med å finne når innbyggerne ber om det.

Ellers henvises det til vår nettside «Roshjelp1.com» med litt tilleggsinformasjon om hvordan noen av dine partikolleger har fått det til gjennom tidene.

Lykke til. Håper du og dine medpolitikere finner »roen» ved å ha meldt dere inn i Transparency International Norway (TIN)

P.S Hvor er det blitt av Serviceerklæringen som det ble brukt mye ressurser på fra planavdelingens administrasjon/ledelse ?

Gårsdagens løysing frå ferdige politikarar

Då det nye kommunestyret i Fjell hausten 2007 omsider klarte å verta samde om kven som skulle sitja i posisjon, vart koalisjonsarkitektane Lars O. Lie (61), Georg Indrevik (69) og Inge Ree (71) intervjua i Vest-Nytt. Lokalavisa gjorde eit poeng av alderen til dei tre. Fordelen med ein såpass oppiåra leiartroika vart framheva: Av di pensjonen forlengst var sikra og dei slapp tenkja på attval, kunne dei sørgja for å driva gjennom upopulære forslag som det elles ikkje ville ha vore demokratisk fleirtal for.

Det vi hittil har sett av politisk handtering av nytt Sotrasamband gjev meining til intervjuet. Intervjuet var slett ikkje meint som spøk. Her ser vi eit skrekkeksempel på tre gamle menn som i fullt alvor ønskjer å påtvinga komande generasjonar gårsdagens løysing. Dette vert dei gamle menns bru.

Ei ny bru i høgspent-traseen løyser ingen problem. Køane vert flytta innover mot sentrum.  Sambandet vert like sårbart for uver og trafikkale hendingar som dagens bru. Bergen sentrum vil framleis måtta slita med miljøkonsekvensane av å måtta svelga unna all gjennomgangstrafikk.

Eg har ingen fordommar mot eldre. Tvert om har eg gjennom heile oppveksten hatt stor glede av å lytta til visdomen deira. Vanlegvis er dei både kloke og interessante å diskutera med. Når dei i sjeldne tilfeller misbrukar posisjonen sin, er tida likevel inne til å seia stopp. Om vi ser vekk frå det reine maktperspektivet, er det ingen grunn til å gå for den løysinga som tre gamle menn ser ut til å ha klart å tvinga gjennom politisk fleirtal for i augeblikket. Tvang er ikkje eit verkemiddel som kan løysa trafikkale problem.

Ville politikarar som var opptekne av gjenval ha tort å tvinga gjennom denne løysinga? Nei. Desse politikarane veit at dei er ferdige.