Kommentar: Umusikalsk frå gebyrutvalet

Mange øygardsstrilar opplever for tida stor utryggleik om framtidig jobb og inntekt. Ved å senda dei ei ekstrarekning på oppimot 250.000 kroner kan Øygarden kommune koma til å leggja grunnlag for personlege tragediar. Continue reading «Kommentar: Umusikalsk frå gebyrutvalet»

– Dei kan søkja bustøtte!

Leiar Anne Hestnes i gebyrutvalet og Arbeiderpartiet syntes 300.000 var ein grei sum å påleggja bustadeigarar i Fjell å betala i samband med tvungen tilkopling til det offentlege vatn- og avsløpsnettet. Continue reading «– Dei kan søkja bustøtte!»

Føreslår å heva tilkoplingskostnadane med 275 prosent

Berre dersom dei private kostnadane ved tilkopling av eldre bustadar til FjellVar sitt offentlege leidningsnett vert høgare enn 300.000 kroner, skal Fjell kommune kunna vurdera andre løysingar. Vurderinga skal vera individuell. Continue reading «Føreslår å heva tilkoplingskostnadane med 275 prosent»