Legg opp til konfrontasjon med Statens vegvesen

Motsegn frå Statens vegvesen bør ikkje hindra Fjell kommune frå å godkjenna framlegget til områderegulering for Branndalsåsen på Bildøy, tilrår rådmann Steinar Nesse i Fjell.
Continue reading «Legg opp til konfrontasjon med Statens vegvesen»

Her vil dei ha fortau og to køyrefelt

Det skal verta fortau, to køyrefelt og veglys langs Gamle Bildøyvegen frå Straume Sjøfront til Ankerhagen. Gamle Straumsbru bør ein også vurdera å få gjort noko med. Continue reading «Her vil dei ha fortau og to køyrefelt»

Fjell vil subsidiera børsnotert utbyggingsgigant

FrP-representanten Daniel Victor Sandvik køyrer nærast over tærne til skuleelevane når han køyrer over Gamle Straumsbru. Den underskotstruga vekstkommunen Fjell kan likevel koma til å subsidiera den børsnoterte utbyggjargiganten Veidekke ASA med fleire millionar kroner dei komande åra, vert utbyggingsavtalen for Straume Sjøfront vedteken. Continue reading «Fjell vil subsidiera børsnotert utbyggingsgigant»

Fryktar auka gjennomgangstrafikk gjennom Bildøyvegen

Bildøyvegen og Gamle Straumsbru vert snarveg til Sartor Senter dersom det nye byggjefeltet på Branndalsåsen får tilkomst via Bjørkestølen, fryktar Innbyggjarinitiativet Bevar Straume. Continue reading «Fryktar auka gjennomgangstrafikk gjennom Bildøyvegen»

Skeptisk til trafikksikringstiltak

Utbetring av gamlevegen over Bildøy er største trafikksikringstiltaket i Fjell i år. Dei som bur langsmed vegen veit likevel ikkje heilt om dei tør sleppa gleda laus. Kor mange bilar risikerer dei eigentleg å få gjennom nabolaget? Og kva skal skje med fortsetjinga over Gamle Straumsbru mot Sartor Senter? Les meir