Får 2,5 millionar til gang og sykkelveg

Elevane ved den nye skulen i Spildepollen skal få trygg skuleveg.

Utval for miljø og samferdsle i Hordaland vedtok i dag å løyva 2,5 millionar kroner til gang og sykkelveg med veglys på fv. 202 på strekkja Kausland – Glesnes.

På Askøy er det sett av 641.000 kroner til lys og universelt utforma fotgjengarovergang på fv 216 Kleppevegen og 440.000 til same føremålet på fv. 563 på Florvåg

Det er kamp om dei fylkeskommunale kronene til trafikksikring. Utvalet fordelte 42 millionar kroner til 29 tiltak i 20 kommunar. Til samanlikning hadde 23 kommunar søkt om 113 millionar kroner.

Sa nei til fire felt mellom Kolltveit og Ågotnes

Det får halda med to felt og rundkøyringar på nye Fv 561 mellom Kolltveit og Ågotnes, meinar politikarane i fylkesutvalet for miljø og samferdsel. Reguleringsplanen må derimot setja av areal som tek høgde for ei eventuell framtidig oppgradering. Continue reading «Sa nei til fire felt mellom Kolltveit og Ågotnes»