Stod opp for klimaet

Med ønskje om ny veg overkøyrte fleirtalet klimatilhengjarane då kommunestyret i Fjell vedtok reguleringsplanane for FV. 561 Kolltveit – Ågotnes og Fv. 555 Kolltveit – Sund grense.
Continue reading «Stod opp for klimaet»

Nye Øygarden nord – sør i 80 kilometer i timen

Ågotnes – Austefjorden på 19 minutt. Detaljreguleringsplanane for vegane som skal binda nye Øygarden saman er klare til politisk behandling. Continue reading «Nye Øygarden nord – sør i 80 kilometer i timen»

Sa nei til fire felt mellom Kolltveit og Ågotnes

Det får halda med to felt og rundkøyringar på nye Fv 561 mellom Kolltveit og Ågotnes, meinar politikarane i fylkesutvalet for miljø og samferdsel. Reguleringsplanen må derimot setja av areal som tek høgde for ei eventuell framtidig oppgradering. Continue reading «Sa nei til fire felt mellom Kolltveit og Ågotnes»