Justisministeren om ungdom og rus: Liberalisering inga løysing

Politiet må framleis ha heimel for kunna gripa inn når dei ser unge bruka narkotika, men vi må finna ei ordning slik at ungdomane ikkje pådreg seg eit rullebladet og får øydelagt sjansen til ein framtidig jobb.
Continue reading «Justisministeren om ungdom og rus: Liberalisering inga løysing»