Fjoråret kan verta den nye normalen for folkevekst

Øygarden vert ein av vinnarane i konkurransen om framtidig folkevekst. Tilbod om utdanning og jobbar vil trekkja stadig fleire nordmenn til bynære strøk frå distriktskommunane.
Continue reading «Fjoråret kan verta den nye normalen for folkevekst»

Tenk på eit tal!

Det er grunn til å frykta at det vert lagt opp til ei bustadbygging i Fjell som langt overgår alle offisielle prognoser for forventa folkevekst dei komande 20 åra. Største bobla vert planlagt i Straumeområdet.  Continue reading «Tenk på eit tal!»