Marianne Bjorøy: – Dette visste vi

Ordførar Marianne Bjorøy i Fjell ser ingen trussel mot nytt Sotrasambandet i utspelet frå byråd Anna Elisa Tryti om å vurdera kollektivløysingane i Bergen Vest før Bergen tek opp reguleringsplanen for nytt Sotrasamband til andregongs behandling. Continue reading «Marianne Bjorøy: – Dette visste vi»