Ekspropiasjonssøknad løyste skittsak i Tælavåg

Huseigarane i Tælavåg som fekk pålegg om å utbetra det lekke avløpsanlegget, vart oppfordra av Sund kommune til å søkja om ekspropiasjon. No får dei ettergjeve to tredelar av tvangsmulkta.
Continue reading «Ekspropiasjonssøknad løyste skittsak i Tælavåg»