-Dei har fortent ein medalje

Bjørn Dåvøy (th), Bent-Inge Misje og Ole-Asbjørn Fauske har alle tenestegjort for Norge i internasjonale operasjonar. No etteryser dei fleire veteranar som fortenar ein medalje.

Mange Sotra- og Øygardsstrilar kan gå rundt og ha fortent ein medalje, utan å vita det sjølv.
Continue reading «-Dei har fortent ein medalje»

Sommarpraten: Ein priviligert veteran

Sotra er Sommar med stor ”S” for Ole Asbjørn Fauske. Berre to hendingar denne sommaren er viktige nok til å lokka kommandanten på Akershus festning vekk frå gravemaskin, motorsag og grasklippar. Continue reading «Sommarpraten: Ein priviligert veteran»

Sotra-stril ny kommandant på Akershus festning

Wining & dining med Kongeparet, Erna Solberg, regjeringa, stortinget og utanlandske statsoverhovud vert ei viktig oppgåve for Ole-Asbjørn Fauske frå Ulveseth når han 1. august tek over som øverste sjef for Forsvaret si avdeling for kultur og tradisjon (FAKT). Continue reading «Sotra-stril ny kommandant på Akershus festning»