Fjoråret kan verta den nye normalen for folkevekst

Øygarden vert ein av vinnarane i konkurransen om framtidig folkevekst. Tilbod om utdanning og jobbar vil trekkja stadig fleire nordmenn til bynære strøk frå distriktskommunane.
Continue reading «Fjoråret kan verta den nye normalen for folkevekst»

Dagens sleivspark: Folkeveksten stoppar – kva med å trekkja bompengane inn i forklaringsmodellen?

Folkeveksten i Askøy, Fjell, Sund og Øygarden har fått ein bråstopp. Tilbake sit politikarane og freistar vekkforklara utviklinga. Continue reading «Dagens sleivspark: Folkeveksten stoppar – kva med å trekkja bompengane inn i forklaringsmodellen?»