Mest lest i 2019 – Bjelland tilkjent millionerstatning

Frank Bjelland er for mange Sotra-strilar blitt symbolet på den vesle mann som vågar å stå opp mot byråkratiet. Saka om at han var tilkjent erstatning frå Fjell kommune vart den mest leste saka på nettavisa Tunnelsyn i 2019.

Øygarden24.no

I eit forlik med Fjell kommune vert Frank Bjelland tildelt millionerstatning for feila kommunen har gjort i samband med fastsetjinga av grensemerkjene til eigedomen hans.

View original post 442 fleire ord

Stod opp for klimaet

Med ønskje om ny veg overkøyrte fleirtalet klimatilhengjarane då kommunestyret i Fjell vedtok reguleringsplanane for FV. 561 Kolltveit – Ågotnes og Fv. 555 Kolltveit – Sund grense.
Continue reading «Stod opp for klimaet»

Hentar 11,94 millionar frå Fjell kommune

Sartorsjef og avtroppande leiar for komite for drift og forvaltning, Ernst Morten Einarsen (H), sat på benken då kommunestyret i Fjell vedtok å løyva 11,14 millionar til finansieringa av Sartorlunden.
Continue reading «Hentar 11,94 millionar frå Fjell kommune»

-Du må engasjera heile kommunen for å få eit godt fotballag

For å sikra at Nye Øygarden har eit fotballag med økonomi til å konkurrer blant dei beste i 2020 ønskjer Fjell kommune å kjøpa idrettsanlegget til Nest-Sotra på Skålevik.
Continue reading «-Du må engasjera heile kommunen for å få eit godt fotballag»

Har sikra vegen på Geitanger

Dei fire fastbuande på den vesle øya Geitanger i Hjeltefjorden kan omsider vera trygge på at den kommunale vegen ikkje risikerer å verta skylt på sjøen under første vinterstorm.
Continue reading «Har sikra vegen på Geitanger»

Brukar FN sine bærekraftmål som argument for å planleggja ekstrem folkevekst i Ågotnes-området

Folketalet i Nordre Fjell vil tredoblast, til 12.000 personar innan 2050, hevdar Fredrik Barth i Vill Urbanisme AS. Continue reading «Brukar FN sine bærekraftmål som argument for å planleggja ekstrem folkevekst i Ågotnes-området»