Ansvarspulverisering og kommunikasjonssvikt på Fjell Festning

Rapporten Rambøll har utarbeidd om skoghogsten på Fjell Festning etterlet fleire spørsmål enn svar. På eitt område er konsulentrapporten likevel krystallklar.
Continue reading «Ansvarspulverisering og kommunikasjonssvikt på Fjell Festning»

Skyttergravskrig på festninga kan fråta Fjell sjeldan samling av krigseffektar

Etter at dei vart stengde ute frå utstillingsslokalet i Kanonbrønnen på Fjell festning vurderer Sotra og Øygarden forsvarsforening å selja den sjeldne samlinga av tid- og stadriktige våpen, uniformar og andre krigseffektar.
Continue reading «Skyttergravskrig på festninga kan fråta Fjell sjeldan samling av krigseffektar»