Vil ha Stortinget til å endra reglane for ferjeavløysingsmidlar

Alle dei reelle kostnadane med ferjedrifta må inn i reknestykket når ferjeavløysingsmidlar for eit nytt fastlandsamband skal reknast ut.
Continue reading «Vil ha Stortinget til å endra reglane for ferjeavløysingsmidlar»

Eitt steg nærare fastlandssamband for Lerøy og Bjelkarøy

Eit fastlandssamband for Lerøy og Bjelkarøy oppfyller krava i dei nye reglane for finansiering gjennom ferjeavløysingsmidlar. Continue reading «Eitt steg nærare fastlandssamband for Lerøy og Bjelkarøy»

Enno fleire hindre for fastlandssamband til øybuarane på Lerøy og Bjelkarøy

Å få på plass dei 83 metrane med bru over Åleknappsundet frå Bjelkarøy til Hjellestad, er ei langt meir omfattande byråkratisk hinderløype enn stortingsrepresentant Helge Andre Njåstad har førespegla øybuane. Continue reading «Enno fleire hindre for fastlandssamband til øybuarane på Lerøy og Bjelkarøy»

Stønadskutt trugar fastlandssambandet til Lerøy og Bjelkarøy

Det hastar med å få avgarde ein søknad om ferjeavløysingsmidlar for brusambandet frå Lerøy og Bjelkarøy til Hjellestad. Om søknaden ikkje vert sendt i år, risikerer øybuane at kutt i statstilskotet set planane om eit fastlandssamband i fare. Continue reading «Stønadskutt trugar fastlandssambandet til Lerøy og Bjelkarøy»