Hentar 11,94 millionar frå Fjell kommune

Sartorsjef og avtroppande leiar for komite for drift og forvaltning, Ernst Morten Einarsen (H), sat på benken då kommunestyret i Fjell vedtok å løyva 11,14 millionar til finansieringa av Sartorlunden.
Continue reading «Hentar 11,94 millionar frå Fjell kommune»

Legg opp til konfrontasjon med Statens vegvesen

Motsegn frå Statens vegvesen bør ikkje hindra Fjell kommune frå å godkjenna framlegget til områderegulering for Branndalsåsen på Bildøy, tilrår rådmann Steinar Nesse i Fjell.
Continue reading «Legg opp til konfrontasjon med Statens vegvesen»

Ein grøn møteplass tek form

Vert du med Sartorsjefen Ernst Morten Einarsen på ei omvising i den framtidige parken på Straume, kan du venta deg ei og anna overrasking.
Continue reading «Ein grøn møteplass tek form»

– Er eg habil?

Dagleg leiar, styremedlem og aksjonær Ernst Morten Einarsen i Sartor Storsenter AS og Sartor Holding AS tok sjølv opp spørsmålet om eigen habilitet då formannskapet i Fjell behandla saka om auke i eigedomsskatten for næring, verk og bruk i 2019. Continue reading «– Er eg habil?»

Kontrollerer verdiar for fire milliardar

Sartor Holding AS og Olav Thon Eiendom ASA ryddar i selskapsstrukturen kring Sartor Storsenter AS. Fram trer ein lokal eigedomsgigant som kontrollerer samla verdiar på fire milliardar kroner. Continue reading «Kontrollerer verdiar for fire milliardar»

Einarsen unnslapp uavhengig habilitetsvurdering

Dei vart skuffa, dei som hadde håpa at Kontrollutvalet i Fjell sitt engasjement i spørsmålet om kommunen sitt kjøp av 18 bustadar frå Sartorsjef og KDF-leiar Ernst Morten Einarsen, skulle føra til ei uavhengig vurdering av KDF-leiaren sin habilitet. Continue reading «Einarsen unnslapp uavhengig habilitetsvurdering»

Komiteleiaren sitt bustadsal tema for Kontrollutvalet

Kontrollutvalet i Fjell skal vurdera dei juridiske sidene ved kjøpet av 18 utleigebustadar frå leiar Ernst Morten Einarsen (H) i Komite for drift og forvaltning. Continue reading «Komiteleiaren sitt bustadsal tema for Kontrollutvalet»