Frigjeringsjubileet: Den store fedrelandskrigen

moskva_soldatarPutin sin tiltakande nasjonalistiske retorikk gjer det lett å gløyma at Sovjetunionen var det landet som leid dei aller største tapa under 2. verdskrigen. I ”Moskva 1941 – en by i krig” skildrar Rodric Brathwaite redslar med ein detaljrikdom som er vanskelege å ta inn over seg. Continue reading «Frigjeringsjubileet: Den store fedrelandskrigen»

Dagens sleivspark IV – Mot folk flest

Erna (H) vil framskunda store vegprosjekt, som bru over Bjørnefjorden, ved å ta i bruk bompengar og offentleg – privat samarbeid. Siv (FrP) er ikkje samd. Med Høgre vil det jo verta lågare skatt til dei rike og høgare utgifter for folk flest… Continue reading «Dagens sleivspark IV – Mot folk flest»

Strileopprør mot Erna

Vår lokale “Høgre-regjering” si handtering av skulestrukturen i Fjell har ført til strileopprør på Facebooksida til Erna Solberg. Særleg foreldre ved Liljevatnet skule har engasjert seg for å sikra merksemd om nedleggingstrusselen på høgaste nivå.

Continue reading «Strileopprør mot Erna»