Får Enova-millionar til utsleppsfri hydrogenproduksjon

CCB og ZEG Power har fått 77 millionar frå Enova til eit pilotanlegg for produksjon av hydrogen frå gass med integrert karbonfangst på CCB Energy Park på Kollsnes. Continue reading «Får Enova-millionar til utsleppsfri hydrogenproduksjon»

Har gått glipp av mange millionar

Verksemder og offentlege institusjonar i ”oljekommunane” vest for Bergen har i liten grad fått augo opp for at Enova kan gje vesentlege tilskot til energieffektiviserande tiltak. Minst medvitne om tilskotsmidlane er dei i Askøy. Continue reading «Har gått glipp av mange millionar»

Slaktefartøy får Enova-støtte

Sekkingstadfamilien tek grep for å korta inn oppdrettslaksen si ferd frå merd til marknad. Eit spesiallaga slaktefartøy vil kunna kutta transporttida med to døgn. Samstundes kan inntil 7.000 vogntog forsvinna frå norske vegar. Continue reading «Slaktefartøy får Enova-støtte»

Trur landstraum vert lovpålagt – håvar inn Enova-støtte

Coast Center Base AS på Ågotnes og eigarselskapet NorSea Group AS tek for seg av Enova-midlane til innføring av landstraum i norske hamnar. For 85 millionar kroner reknar dei med å kunna bidra til å redusera utsleppa av CO2 med over 45.000 tonn årleg. Continue reading «Trur landstraum vert lovpålagt – håvar inn Enova-støtte»

Får 20 millionar til hydrogenfyllestasjonar – Lieco klar med bilane

Lieco Auto AS har inngått avtalar om levering av dei første 22 hydrogenbilane. I dag kom gladmeldinga om at Enova løyver pengar til to hydrogenfyllestasjonar i Bergensområdet. Continue reading «Får 20 millionar til hydrogenfyllestasjonar – Lieco klar med bilane»