500.000 passasjerar

Fylkesrådmann Rune Haugsdal og Skyss vil premiera båtglade asketappar med fleire avgangar, auka kapasitet og ny, elektrisk båt. Omlegginga frå buss til båt kan koma til å kosta busspassasjerane på Sotra og Bergen Vest dyrt. Continue reading «500.000 passasjerar»