Sotrasambandet skal fram – 100 grunneigarar truga av ekspropiasjon

Statens vegvesen har varsla ekspropiasjonssak mot fjerdedelen av grunneigarane langs det nye Sotrasambandet.
Continue reading «Sotrasambandet skal fram – 100 grunneigarar truga av ekspropiasjon»

Slik kan Statens vegvesen framtvinga ekspropiasjon til Sotrasambandet

Grunneigarar som kjem i vegen for nye Sotrasambandet risikerer å få eigedomen sin ekspropiert før det er endeleg avklart kva dei kan venta seg i vederlag. Continue reading «Slik kan Statens vegvesen framtvinga ekspropiasjon til Sotrasambandet»

Ekspropiasjonssøknad løyste skittsak i Tælavåg

Huseigarane i Tælavåg som fekk pålegg om å utbetra det lekke avløpsanlegget, vart oppfordra av Sund kommune til å søkja om ekspropiasjon. No får dei ettergjeve to tredelar av tvangsmulkta.
Continue reading «Ekspropiasjonssøknad løyste skittsak i Tælavåg»

Tok tilbake kontrollen over ekspropiasjonssakene

Med ei einkel setning, og utan debatt, tok ein samrøystes Komité for plan og utvikling tilbake kontrollen over ekspropiasjonssakene i Fjell. Continue reading «Tok tilbake kontrollen over ekspropiasjonssakene»

Tek frå ein grunneigar og gjev til ein annan

At kommunestyret tek jord frå ein grunneigar og gjev til ein annan er spesielt. Det var likevel eit samrøystes kommunestyre i Fjell som vedtok reguleringsplanen for erstatningstomt for golfbanen på Kolltveit. At vedtaket opnar for ei framtidig ekspropiasjonssak tok dei ikkje omsyn til. Continue reading «Tek frå ein grunneigar og gjev til ein annan»

Ekspropierer på vegne av privat utbyggjar

Ekspropiasjon er eit fyord for Høgre og FrP, seier dei. For den private utbyggjaren Havblikk Invest AS er kommunestyret i Sund likevel villig til å gjera eit unntak på Glesvær. Continue reading «Ekspropierer på vegne av privat utbyggjar»