Gjestekommentar: Eit rop om hjelp – vær med og demonstrer for folket i Kongo

Medan folk i Kongo lir og landet vert rana, berre aukar etterspurnaden etter kobolt, coltan og tinn til elbilar og smarttelefonar.
Continue reading «Gjestekommentar: Eit rop om hjelp – vær med og demonstrer for folket i Kongo»