Skapar digitalt hamnelaboratorium

Norske hamnar er i ferd med å verta autonome. Grieg Logistics AS og dagleg leiar Michelle Williams har ambisjonar om utfordra shipping- og hamnemiljøa i Bergensområdet på kva som er mogeleg å få til. Continue reading «Skapar digitalt hamnelaboratorium»

Equinor øynar snarleg milliardgevinst av digitalisering

Gjennom digitalisering planlegg Equinor å auka produksjonen av olje og gass på norsk sokkel tilsvarande 20 milliardar kroner innan 2025. Olje og energiminister Kjell-Børge Freiberg opna to digitale sentre på Sandsli i dag.
Continue reading «Equinor øynar snarleg milliardgevinst av digitalisering»

Fire scenarier for kommunal digitalisering

Å slå saman dei mange ulike dataløysingane i Fjell, Sund og Øygarden vert ei av dei aller mest krevjande oppgåvene i samband med kommunesamanslåinga. IT-sjef Kjell Fyllingen i Fjell har skissert fire scenarier for kor ambisiøs den felles digitaliseringa kan verta. Continue reading «Fire scenarier for kommunal digitalisering»