Uroleg for det politiske sjølvstyret

Organisasjonsstrukturen med fire hovudutval er sjølve grunnfjellet i Intensjonsavtalen for nye Øygarden. Daniel Victor Sandvik (FrP) kan ikkje forstå at nokon i det heile kan vurdera å halvera talet på hovudutval. Continue reading «Uroleg for det politiske sjølvstyret»

– Dei kan søkja bustøtte!

Leiar Anne Hestnes i gebyrutvalet og Arbeiderpartiet syntes 300.000 var ein grei sum å påleggja bustadeigarar i Fjell å betala i samband med tvungen tilkopling til det offentlege vatn- og avsløpsnettet. Continue reading «– Dei kan søkja bustøtte!»

– Det er innført delings- og byggjeforbod på Nordre Litle Sotra

– Det er i praksis innført eit delings- og byggeforbod på Nordre Litle Sotra, hevdar Daniel Victor Sandvik. Frp-veteranen er opprørt over at kravet om overordna kommunedelplan legg hinder i vegen for familiar som ønskjer å byggja på strøtomtar i eksisterande bustadområde. Continue reading «– Det er innført delings- og byggjeforbod på Nordre Litle Sotra»

Vil spørja innbyggjarane om kommunesamanslåing

Kvar tenkjer innbyggjarane i Fjell at dei framtidige kommunegrensene bør gå? Daniel Victor Sandvik (FrP) ønskjer at Fjell kommune skal gjera ei nettbasert spørjeundersøking tilsvarande den Austevoll no er i ferd med å gjennomføra. Continue reading «Vil spørja innbyggjarane om kommunesamanslåing»