Frikjent for korrupsjon – får kritikk for uprofesjonalitet

Deloitte frikjenner Fjell kommune og kommuneadvokat Dag-Heine Bjørndal for skuldingane om korrupsjon og kameraderi i Bjelland-saka. Både kommunen og kommuneadvokaten får likevel kritikk for å ha opptrådt uprofesjonelt.
Continue reading «Frikjent for korrupsjon – får kritikk for uprofesjonalitet»

Vurderer Bjelland-varsel om mogeleg korrupsjon

Frank Bjelland er så frustrert over måten Fjell kommune har behandla oppmålinga av tomten hans at han varsla om mogeleg korrupsjon. No vil kommunen vurdera alvoret i varselet. Continue reading «Vurderer Bjelland-varsel om mogeleg korrupsjon»