Statsbudsjettet: Vil auka løyvinga til CO2-fangst og lagring

Regjeringa ønskjer å setja av 175 millionar til å gjennomføra forprosjektering av to av dei tre fangstprosjektene  neste år. Continue reading «Statsbudsjettet: Vil auka løyvinga til CO2-fangst og lagring»