Vil laga smarthamn på Ågotnes

Ser fram til å flytta til Ågotnes, fv. styreleiar Tom Georg Indrevik og hamnedirektør Johnny Breivik i Bergen og omland Havnevesen.

Den nye offentlege hamna på Ågotnes skal lokka nye kundar gjennom å tilby smarte hamnetenester, ikkje kopiar av dei manuelle tenestene transportørane nyttar på Dokken i dag. Continue reading «Vil laga smarthamn på Ågotnes»

Klimatiltak: Fjellsokningane må byrja med oss sjølv

Behovet for å redusera den globale oppvarminga kan få uventa utslag. Kan Fjell verta ein nasjonal spydspiss når det gjeld klimatiltak? Continue reading «Klimatiltak: Fjellsokningane må byrja med oss sjølv»