Arbeidsinnvandringa tørkar inn – folkeveksten flatar ut

SSB sine ferskaste tal for folketalsutvikling i kommunane vest for Bergen er lite oppmuntrande lesnad for dei som planlegg for storsal av nye bustadar. Continue reading «Arbeidsinnvandringa tørkar inn – folkeveksten flatar ut»

Fjell aukar bobla i bustadmarknaden

Det var færre bustadar til sals i Fjell, Sund, Øygarden og Askøy ved utgangen av august samanlikna med juni. I Fjell derimot held talet på ledige bustadar seg stabilt høgt, viser Tunnelsyn sin analyse av den lokale bustadmarknaden. Continue reading «Fjell aukar bobla i bustadmarknaden»