Stor usikkerhet om behovet for lokal bustadbygging

Nye Øygarden og Askøy bør planleggja for ein årleg folkevekst på 1,1 prosent i åra framover, tilrår Hordaland fylkeskommune. Continue reading «Stor usikkerhet om behovet for lokal bustadbygging»

Åtvarar mot overskot av nye bustadar

Fylkeskommunen skrur ned forventingane om framtidig folkevekst i Bergensregionen. Kommunekamp om dei nye tilflyttarane kan føra til overskot på nye bustadar, åtvarar fylkesordførar Anne Gine Hestetun. Continue reading «Åtvarar mot overskot av nye bustadar»

Reduserer bustadarealet – opnar for fortetting på Rongøy

Arealet avsett til framtidige bustadar i tilknyting til kommunesenteret på Rong bør reduserast med ein tredjedel. Kor mange nye bustadar det vert på Rongøy totalt, vil avhenga av utbyggingsgraden i dei einskilde byggjeområda. Continue reading «Reduserer bustadarealet – opnar for fortetting på Rongøy»

Gult, grønt eller lure-gult på Rongøy?

Dei sjønære einebustadtomtane på Rong har gått unna i langt raskare tempo enn politikarane hadde våga håpa på då dei laga dei første reguleringsplanane på 1970-talet. No vurderer formannskapet i Øygarden å regulera inntil 550 nye bustadar på øya. Continue reading «Gult, grønt eller lure-gult på Rongøy?»

Forført av Jensen

I fjor fekk han formidable 81,8 prosent avkastning på eigenkapitalen. No er Tore Jensen, hovudaksjonær i planleggingsselskapet Opus, på farten igjen. Continue reading «Forført av Jensen»

Feilinformasjon om bustadareal i kommuneplanen

logo_fjell_3Utkastet til ny arealplan for Fjell gjev klarsignal for vesentleg meir bustadbygging enn dei 1000 måla som komiteleiar Tom Georg Indrevik (H) oppgjev. Ein eigen kommunedelplan for Nordre Litle Sotra, som planen legg opp til, vil aleine oppta 4000 – 5000 mål. Ein stor del vil verta nedbygd. Continue reading «Feilinformasjon om bustadareal i kommuneplanen»